Securitatea energetică a României: context

News & Views | 30 May 2013 | by Constantin Barbu

Securitatea energetică presupune aprovizionarea cu energie la preţuri adecvate, prin intermediul unor infrastructuri protejate, susținând performanţa economică. Criza economică nu e atât pericol, cât mai ales o oportunitate pentru sectorul energetic  românesc, care poate constitui motorul de relansare economică și de consolidare a poziției noastre în UE. În acest context, România dispune de o gamă diversificată de resurse de energie primară, pe care le poate folosi strategic: țiței, gaze naturale, cărbune, minereu de uraniu, precum și de un potential valorificabil de resurse regenerabile. Vezi infograficul.

Back to the frontpage