Securitatea energetică: sistemul electric

News & Views | 30 May 2013 | by Constantin Barbu

Sectorul energetic românesc este structurat după activitățile de bază: generare, transport, distribuție, furnizare. Distribuția electricității este realizată în principal de 8 companii regionale de distribuție. OPCOM indeplinește rolul de administrator al pieței de energie electrică, furnizând un cadru organizat, viabil și eficient pentru desfășurarea tranzacțiilor comerciale în cadrul pietei angro de energie electrică în condiții transparente. În prezent în România se produce energie electrică atât din surse convenționale (cărbune, nuclear, hidro, hidrocarburi), dar și din resurse regenrabile (în principal eolian, dar și fotovoltaic). În concordanță cu statutul de țară membră UE, România trebuie să îndeplinească obiectivele trasate pentru statele membre UE prin Pachetul de Energie şi Schimbare Climatică (cunoscut și sub numele de pachetul 20/20/20 20%-reduceri de emisii de CO2, 20%-creşteri ale cotei de surse regenerabile, 20%-economii de energie). Vezi infograficul.

Back to the frontpage